Etiket: taşınmaz

GEÇMİŞE DÖNÜK KİRA ARTIŞI TALEBİ VE TAHLİYE

I- Kira artışı nasıl uygulanır? Ev sahibi ile kiracı arasında yapılan sözleşme gereğince kira bedeli her kira dönemi sonunda belirli bir oranda arttırılmaktadır. Bu oranı taraflar sözleşme serbestliği ilkesi uyarınca belirlemekte özgürdür.  Ancak Türk Borçlar Kanunu konut kirası söz konusu olduğunda dezavantajlı konumdaki kiracıyı ev sahibine karşı korumak için kısıtlama getirmiştir. Bilindiği üzere kırtasiyelerden alınan […]